Abiding Prominence - Ding-Dong! Clea Calling!

Att dyka med stil

Det är inte alla som dyker med stil men det bör vara varje dykares mål att hålla koll på sig själv och sin utrustning och inte bete sig klumpigt i vattnet. Att inte röra något, inte tillföra något och att inte ta något från dykplatsen är a och o för en dykare med stil. Påverka inte, bara observera och njut av skådespelet! Det enda du med glädje får ta med dig därifrån är dina minnen av dyket och fotografier som du tagit med din undervattenskamera! Att sedan efter dyket får njuta av att betrakta fotografierna från en värld som legat dold i så många århundraden är ett privilegium som inte skall underskattas! Var ödmjuk i detta!